Objekat: Verski, Rimokatolična Crkva  
Lokacija: Klina
Autorski tim:
arh. Gezim Sadiku
arh. Arber Sadiku
arh. Bekim Mustafa
Konstrukcije: ing. Fejsal Ljutfiu

Projekat je uradjen za konkurs koji je objavljen 2009. godine od strane lokalnog katoličkog komuniteta grada Kline. Naručilac je zahtevao od svakog učesnika na konkursu po dve varijante, jedna moderna i jedna klasična varianta. Projekat koji je dobio prvu nagradu i čija izgradnja predvidjeno da počinji početkom proleća 2010, je klasična varianta.

Spoljne dimenzije objekta su 9.5 x18 m, a visina zvonika ide do 24 m1.

Zbog vrlo malih dimenzija objekta svetlo ulazi unutar objekta samo kroz otvor u obliku krsta na bočnom južnom zidu iza oltara.