Klijent: Alamús City Council
Povrsina: 254,36 m2
Arhitekta: Xavier Vilalta Studio , Barcelona
www.xvstudio.com

Lokacija: Els Alamús, Spanija

Realizacija: 2007-2008

Els Alamus je malo selo od 700 stanovnika na brdu  u poljima LLeide(Cataluña),koje je okruženo pretežno poljoprivrednim obradivim površinama i voćnjacima.

Obdanište se nalazi na graničnom delu naselja , pored samog puta koji je jedini ulaz i izlaz iz sela,okružen površinama sa namenom za sport i rekreaciju i voćnjakom koji će u budućnosti biti pretvoren u trg.

Od samog početka dizajna, objekat  formira dva volumena koji prate stepenastu konfiguraciju terena : jedan na dnu ukopan sa istočne strane, u koji su smeštene učionice  i dvorište , i drugi iznad  gde se nalaze kancelarije i uciteljski kabineti, čija pozicija  omogućava nesmetan pogled na dvorište za decu.Oba dela imaju nezavistan ulaz i povezani su stepeništem koje prati prirodni pad terena.

Prostorije su višenamenske , i prostiru se kontinualno i imaju kontrolisano osvetljenje.Lobi i prva učionica mogu biti transformisani u salu za ručavanje.Učionice su povezane sa dvorištem preko svlačionica i imaju odličan pogled na istok  preko horizontalne linije prozora koji se nalaze iznad potpornog zida i kružni otvori sa obojenim staklom na pregradnim zidovima obezbedjuju hodniku indirektno difuzno osvetljenje sa zapada i čini prostor za zabavu za decu.

Materijali korišćeni su čelik,beton ,staklo i drvo.

Više informacija na www.xvstudio.com