Idejno rešenje stambeno-poslovnog bloka na lokaciji „Somborska Centar“ u Nišu

Projektant dipl.ing.arh Zoran Živić 
 
Lokacija se nalazi u severoistočnom delu grada u naselju Pantelej, na raskrsnici Soborske i Studeničke ulice.

Neto površina parcele je1.52 ha. Parcela je orijentisana u pravcu sever-jug. Teren je u padu, a to je uslovilo kaskadnu podelu parcele.

Stambeno poslovni kompleks je zamišljen kao blok poluotvorene urbane koncepcije, što omogućava dobru provetrenost bloka i povoljne mogućnosti insolacije.

Olakšan pešački pristup sa svih strana, pešačke staze unutar bloka omogućuju nesmetano kretanje i povezivanje svih objekata na lokaciji.

Unutrašnjost samog bloka je zamišljena i projektovana kao manji park i šetalište sa vodenim površinama kao mestima za centralno okupljanje. 

Na severnom delu parcele predviđen je paviljon sa dečijim spravama, klackalicama, ljuljaškama, toboganima i pešanim površinama. Takođe je vođeno računa da dečije igralište bude udaljeno od bilo kakvog voznog saobraćaja i ne bude ograđeno radi bolje vizure i nadgledanja dece. U istom delu se nalaze klupe za roditelje ili vaspitače koji nadgledaju decu na igralištu. 

U istočnom delu parcele su predviđene dve nadstrešnice (drvene pergole) čija je funkcija zaštita od jakog sunca. Taj deo je predviđen kao deo za okupljanje i relaksaiju pa su u tu svrhu ispod pergola postavljene klupe. 

Centralni deo blok je pokriven vodenom površinom koja deluje osvežavajuće i opuštajuće i predstavlja još  jedan centar okupljanja unutar bloka. 

Na južnom delu parcele se nalazi javna česma koja je namenjena kako stanarima bloka, tako i prolaznicima kojima je potrebno osveženje. 

Parkinzi se nalaze na severnom i južnom delu parcele i namenjeni su stanarima zgrada koji nemaju podzemne garaže. 

Pristup motornim vozilima omogućen je sa istoka i zapada u podzemne garaže preko ulazno-izlaznih rampi i na parkinge sa zapadne strane. 

Mobilijar na parceli je ukomponovan tako da isprati moderni stil objekata, ali se vodilo računa o tome da neki delovi mobilijara na određenim mestima zadrže neupadljivi i diskretani stil kako bi se uklopili u koncepciju i namenu određenih delova parcele. 

Prilikom projektovanja objekta, u funkcionalnom smislu, vodilo se računa o ispunjenju svih zahteva predviđenih projektnim zadatkom, kao i o sinhronizaciji forme i namene površina.

Dominiraju čiste forme, jasni pravci, ortogonalni uglovi, kako u oblikovanju, tako i u funkcionalnom rešavanju prostora.

Namena objekta je poslovno stambeni prostor spratnosti Po+P+3+Pk i Po+P+4+Pk. 

Podrum:

U podrumskoj etaži projektovane su ostave,perionice i podzemne garaže i parking za porebe stanara. Podrum takođe ima funkciju skloništa. 

Prizemlje:

U prizemlju se svih zgrada na parceli se nalaze lokali koji su projektovani na koti +0,17 m i ulaz u stambeni deo koji je projektovan na koti +0,48 m. 

Tipski sprat:

Tipski spratovi su projektovani kao stambene jedinice i sadrže jednoetažne i dvoetažne, dvosobne i jednosobne stanove različitih kvadratura (od 40m² do 115m².). Stanovi su projektovani za sve društvene staleže od jeftinijih za parove bez dece do luksuznijih za roditelje sa dvoje ili troje dece. 

Krovna ravan:

Krovna ravan je projektovana kao terasa sa zelenim površinama i mestima sa sedenje. Sam krov je projektovan kao mesto za okupljanje i opuštanje stanara zgrade. Deo krova je prekriven nadsterešnicom čija je namena zaštita od jakog sunčevog zračenja. „Zeleni krov“ pored izuzetno prijatnog izgleda takođe ima odlična termoizolaciona svojstva. 

Zgrade su spratnosti Po+P+3+Pk ima 8 stanova i 3 lokala u prizemlju tj. spratnosti Po+P+4+Pk i imaju po 13 stanova i 4 lokala u prizemlju.