KONCEPCIJA I FUNKCIONALNO REŠENJE

REKONSTRUKCIJE HOTELSKOG KOMPLEKSA „BORAŠNICA“

OBJEKAT: Rekonstrukcija hotelskog kompleksa „Borašnica“

LOKACIJA: Boračko jezero
Konjic, Bosna i Hercegovina

INVESTITOR: TURIST - BEST
KONJIC

AUTORSKI TIM: arh Velimir Djordjević
arh Srđan Vuleta
arh Gordana Sejfulovski
Ivana Davidović – 3D render

Opis lokacije :

Novi turistički centar Bosne i Hercegovine, na severoistočnoj strani planine Prenj, na nadmorskoj visini od 405 m, na 21 kilometar od Konjica krajem 2011. godine počeće gradnja ekskluzivnog kompleksa. Centar "Borašnica", u svom sastavu će imati hotel, naselje bungalova i specifičan objekat sa kafeima, restoranima, bazenom i scenskim prostorom.

Na tom prostoru uz samo jezero trenutno je smešten stari mali hotel i nekoliko oronulih bungalova, koji će biti srušeni.

Polazna ideja pri projektovanju je bilo formiranje hotelskog kompleksa potpuno orjentisanog ka Boračkom jezeru, koji će u toku sezone i u vansezoni funkcionisati aktivno, u skladu sa potrebama stanovništva, posetilaca i korisnika prostora. Osnovna koncepcija planskog rešenja proizilazi iz morfologije predmetnog područja, analize postojećeg stanja i zahteva korisnika prostora.

Grupisanjem sadržaja došlo se do formiranja sledećih zona: ulaznih zona sa parkinzma, sportsko-rekreativne zone (sportski tereni), zone bungalova sa 42 objekta, zona plažnog kompleksa sa letnjom pozornicom i zona hotela 4* sa hotelskom plažom.

Formirana su dva ulaza u kompleks. Jedan ulaz se nalazi u neposrednoj blizini sportskih terena, i opslužuje sportski blok, naselje bungalova i plažni kompleks sa letnjom pozornicom. Drugi ulaz se nalazi u neposrenoj blizini hotela - Borašnica 4*. Odmah nakon ulazka u kompleks predvidjeni su parkinzi, koji zadovoljavaju potreba korisnika. U celom hotelskom kompleksu je zamišjeno da se saobraćaj odvija preko pešačkih staza, a prilaz do bungalova je omogućen malim vozilima na el. pogon.

Zahvaljujući konfiguraciji terena i projektovanom položaju objekata ispunjeni su uslovi da većina smeštajnih kapaciteta ima pogled na jezero, a takođe posetiocima Plažnog kompleksa je omogućeno da uživaju u direktnoj komunikaciji sa vodom.

Terasasta forma objekata prati u potpunosti konfiguraciju terena i u centar dešavanja stavlja jezero. Razigranost straza, trasa i puteva do vode prati celu ovu priču. Talasaste forme koje su korištene u oblikovanju celog kompleksa su proistekle iz neposredne blizine sa vodom i pokušaja da se ceo kompleks uklopi i saživi sa okolinom.

Projektantski tim arh.Srdjan Vuleta i arh.Gordana Sejfulovski na čelu sa arh.Velimirom Djordjevićem stvara projekat za izgradnju hotela na oko 12.000 m2, kapaciteta 120 kreveta sa zatvorenim bazenom i kongresnim salama, naselja sa 58 bungalova kapaciteta oko 300 kreveta, objekat sa otvorenom scenom i bazenom, kafeima i restoranima, površine oko 12.300 m2 i kapaciteta oko 1.000 posetilaca, kao i sportskog dela sa fudbalskim, rukometnim i teniskim terenom. Projekat je formiran u fazama izgradnje.

FAZE REKONSTRUKCIJE HOTELSKOG KOMPLEKSA "BORAŠNICA":

PRVA FAZA

-Ulazna partija sa dvonivelisanim parkingom za 77 vozila

- Sportsko-rekreativni blok sa terenima:
- fudbalski teren dimenzija 90.00 x 45.00 m, sa atletskom stazom dužine 100m (sa 3 trake) i montažnim tribinama, pomocni teren za fudbal dimenzija 41.00 x 21.00 m, univerzalni teren (za rukomet, odbojku, košarku) dimenzija 41.00 x 21.00 m, sa montažnim tribinama, teniski teren dimenzija 36.00 x 18.00 m, sa montažnim tribinama

- Plažni kompleks sa letnjom pozornicom:

-kapaciteti: ležaljke 600 mesta
-restoran 152 mesta
-kafe galerija 1 169 mesta
-kafe galerija 2 121 mesta površine:
- površina nultog etaža: ........4451.00 m2
- površina prvog etaža: .........4962.00 m2
- površina drugog etaža: ..….3195.00 m2

Ukupna površina objekta:...12826.00 m2

 

- Naselje bungalova:

bungalov tip"A"
ukupno: 62.04m2 (kapacitet 6 ljudi)

bungalov tip "A" - 21 komad

bungalov tip"B"
ukupno: 63.05m2 (kapacitet 8 ljudi)

bungalov tip "B" - 21 komada

Ukupno bungalova: 42 bungalova

 

DRUGA FAZA
- Ulazna partija sa parkingom za 72 vozila

- Hotel 4*
kapaciteti:
-kongresna sala - 250 ljudi
-zatvoreni bazen dimenzija 25 x 15 m
-restoran za 200 gostiju
-terasa restorana za 300 gostiju

-sobe: - 48 dvokrevetnih soba
- 10 apartmana
- 2 LUX apartmana
-ukupan kapacitet hotela: 120 kreveta

površine:

Ukupna površina objekta:.….....10150.00 m2
Površina terasa:............................1850.00m2
Površina objekta + terase:..........12000.00m2

 

Plažni kompleks sa letnjom pozornicom

Koncept uređenja i funkcija:

Objekat je smešten na južnoj obali Boračkog jezera. Osmišljen je da funkcioniše kako u dnevnim tako i u noćnim časovima. U objektu se nalazi više funkcija, od sportsko rekreativnih, ugostiteljskih, soba za smestaj osoblja do prostora za odmor i relaksaciju.

Ideja arhitektonskog rešenja je da pruži prostor za opuštanje i odmor pored vode i u dnevnim i u noćnim satima, a takođe razmišljano je da se pored, udarne, letnje sezone, rad objekta produži i u zimskim danima. Objekat plažnog kompleksa je namenjen prvenstveno ugostiteljskim sadrzajima i prvenstveno u letnjem periodu.

Forma objekta je proistekla iz funkcionalne sheme, lokacije i ideje da se svim posetiocima pruži pogled na vodu. Pored toga, iz konfiguracije terena je proisteklo da je objekat sa gornje strane ukopan, tako da je direktan ulaz sa terena omogućen i na prizemlju (sa spotrskog terena, sa plaže) i na drugom spratu(sa glavne pešačke ulice).

Osnovna koncepcija je ta da se počevši od plaže, postepeno savlađuje visina sa terasama/podijumima, visine 60cm ili 120cm. S’ obzirom na veličinu objekta, organizacija ugostiteljskih kapaciteta je podeljena u nekoliko zona. Sa zapadne strane objekta nalazi se restoran, čije terase su organizovane u više nivoa. Većina ostalih terasa je osmišljena tako da su u dnevnim časovima na njima ležaljke, a u večernjim se one zamenjuju stolovima i stolicama. Rešenje smeštaja ležaljki i stolova je u boxovima koji sa nalaze na samim terasama, tako da se za relativno kratko vreme dnevna postavka može zameniti noćnom. Noćna organizacija objekta ja na nivou kafe-kluba. Na samoj plaži, na mestu spoja vode i peska, predvidjena je pozornica sa velikim video bimom. Zbog svoje stepenaste forme i oblika amfiteatra, pozornica je saglediva iz svake tačke objekta. U centralnom polozaju nalazi se bazen, okruglog oblika. Na drugom spratu, su organizovana dva glavna ulaza sa kojih se pušta ka terasama i bazenu, a na istoj koti, sa dve bočne strane su smeštene dve kafe galerije. Ove galerije su tako organizovane da mogu da funkcionišu kao odvojeni ugostiteljski objekti. U projektu je jedna kafe galerija organizovana kao poslastičarnica a druga kao picerija, ali u toku eksploatacije to se može menjati.

Vidikovci su osmišljeni u dve severne kule, bliže jezeru, sa kojih se pruža prelep pogled ka jezeru i okolini. Prilaz ka vidikovcima je preko kafe galerija.

Spoljni gabariti objekta su 130.00 x 80.00 m. Spratnost je P+2, objekat je veoma razudjene forme, sa dominantnim kružnim elementima.

Ukupno BRUTO površina objekta: 12826.00 m2

NASELJE BUNGALOVA

Naselje bungalova je projektovano kao skup ekoloških jedinica, građenih od drveta, koji daju osećaj topline i prirodne atmosfere u kompleksu. Predviđena su dva tipa bungalova da bi obezbedili smeštaj svih mogućih varijanti gostiju po pitanju kapaciteta (od 1 do 6 ljudi).

Tip “A” je projektovan kao bugalov na dva nivoa, prizemljem i mansardom i unutrašnjim drvenim stepeništem za vezu između nivoa. Prizemlje je zamišljeno kao tip dnevnog boravka (sa rasklapajućim dvosedom), kupatilom, garderobom, mini kuhinjom i malim trpezarijskim stolom. U bungalov se ulazi preko natkrivenog trema, koji nam ujedno služi i kao terasa u prirodi. Mansarda je zamišljena kao spavaći blok sa dve sobe i kupatilom. Ovaj tip bungalova je univerzalnog karaktera i može da obezbedi smeštaj i dvočlane porodice kao i višečlane porodice (do 6 osoba).

Tip “B” je projektovan kao bungalov sa dve potpuno odvojene smeštajne jedinice. Specifičnost ovog bungalova je u tome što u isto vreme obezbeđuje ulaz gostiju sa dva različita visinska nivoa. U apartman na prizemlju se ulazi slično kao kod tipa “A”, preko trema na koti 0.00m, a u apartman na mansardi se ulazi sa gornje pešačke staze na koti +2.70m. Kapacitet oba apartmana je takav da maksimalno može da pruži smeštaj za 4 gosta,

 

HOTEL ****

Hotelska zona:

Pristup arhitektonskoj modelaciji objekta i oblikovno rešenje proistekli su iz uslova konkretne lokacije, funkcije objekta, ambijentalnih i arhitektonskih vrednosti mesta u kome se gradi objekat. Hotel je projektovan kao objekat sa 4* u sklopu planinsko-turističkog-sportskog arhitetktonskog komplksa raznovrsne namene. Spratnosti je P+5, razuđenog ovalnog oblika sa spoljnjim gabaritima 85,00/35,00-50,00m.

Objekat je funkcionalno rešen prema potrebama korisnika:
Hotelsku zonu čine podzemne etaže ugostiteljsko-rekrativnog tipa i nadzemne etaže smeštaja za korisnika hotela, takođe doprinos javnog karaktera hotela je amfiteatar za 250 korisnika.

U podzemnim etažama nalazi se zatvoreni bazen sa spa centrom, fitnesom i prostori sa rekreativno-zabavnim sadržajem.
Najniži etaž je na koti -9.500m, gde je smešten zatvoren bazen 25x15m, sa bogatim sadržajem wellnes centrom za goste hotela.
Spa centar je hodnikom povezan sa stepeništem i liftom za gornje etaže.
Iz wellness prostora se kružnim tokom ulazi u prostorije za masažu, tuširanje, parno kupatilo.Takođe se pristupa u prostor teretane, sauna i tuševa sa jedne strane i bazen sa druge. U okviru bazenskog prostora nalazi se bazen za plivanje i leželjke, kao i uslužni šank. Takođe u ovom prostoru se predviđa i deo za bazensku tehnologiju koja se razrađuje u okviru glavnog projekta.

Na etaži -4.500 smesten je restoran za 200 ljudi i otvorenom terasom restorana za 300 ljudi, nalazi se iznad bazena. Terasa na istoj etaži je prateći deo kuhinje sa ostavama, magacinima, prostorom za personal-kuvare, ugostitelje hotela. Desno i levo krilo objekta je stepenište sa liftom i javnim toaletima.

U prizemlju objekta na koti 0.000m predviđen je prijemni deo (recepcija) koja je toplom vezom povezana sa bazenom, spa centrom, amfiteatrom, restoranom i apartmanima na spratu. Sa recepcije ulazimo u hodnik koji nas povezuje sa foajeom i toaletom (muškim i ženskim). Lobby bar dominira čitavim prizemlje, tu se nalazi i administrativni blok hotela. Horizontalne i vertikalne komunikacije (stepenište i lift) povezuju kompletan objekat i ostvarene je laka dostupnost gostiju svim prostorima. Kapacitet Lobby bara sa foajeom je za 150 ljudi.

Na I spratu na koti +4.500m razdvojen je ulaz u amfiteatar od dvokrevetnih soba. Hodnik apartmana spaja desno i levo krilo, dok stepenište direktno omogućava ulaz u amfiteatar i javne toalete sa oba kraja objekta.Sve sobe na spratu su dvokrevetne ,gledaju prema jezeru i imaju terasu.Kapacitet sprta čine 8 dvokrevetnih soba površine 22,30m2; 6 apartmana P=35,00m2 i dva polukružna apartmana P=59,60m2, sa odvojenom kongresnom salom za 250ljudi.

Na II spratu na koti +7.500m nalazi se samo apartmanski blok, bez pratećih sadržaja.Javne prostore na spratu čine foaje sa hodnikom i toaletima na desnom i levom krilu objekta uz vertikalnu komunikaciju.Sve sobe imaju terasu i gledaju ka jezeru.Kapacitet soba na ovoj etaži je 8 dvokrevetnih soba P=23,60m2 ;6 dvokrevetnih soba od 29,50m2 i dva apartmana od 59,60m2.

Sve nadzemne etaže II,III i IV sprat sadrže toalete, glavni hodnik za apartmane i prostor za spremačice.

Na III spratu na koti +10.500m je identičan kao II sprat, kaskadno se povlači za 2,00m ka brdu. Stvara se terasasta, stepenasta fasada. Sobe su dvokrevetne , 8 soba od 25,00m2 , 6 soba od 24,50m2 i dva apartmana po 60,00m2.

IV sprat je identičan kao III etaž, na nivu +13.500m , fasadno je povučen je za 2,00m stepenasto ka brdu. Desno i levo krilo sadrze sobama od 20,00m2, središnji deo se sastoji od četiri apartmana sa dnevnom sobom,spavaćom i kupatilo površine 54,00m2. Na kruznim delovima (desnim i levim) je Lux apartman sa kuhinjom i spavaćom sobom od 54,20m2. Takvi apartmani se provlače duž vertikale ,na svim etažama od I do V sprata.

V sprat je predviđen za vidikovac,to je slobodan prostor iznad kružnih etaža uz stepenišni prostor. Pruža se prelep pogled celokupnog kompleksa i suprotne strane jezera, pejzažna panorama.

Ukupna BRUTO površina objekta + terase:..........12000.00m2