Arnhem stanica otvorena je novembra 2015 godine. Multidisciplinarni pristup arhitektonskih studija UNStudio i Arup povezali su arhitekturu sa ljudskim osobinama na jedistven način.

Sa otvaranjem zgrade nove stanice, transformacija ovog dela grada je završena. Još od 1996. godine UNStudio je sarađivao sa firmom Arup na izradi integrisanog dizajna sa karakterisičnim arhitektonskim i tehničkim konceptima master plana, terminala javnog prevoza i podzemne garaže.

Key to the terminal design was a fast and smooth transition between different modes of transport and realising these modes on a very small plot. Arup contributed significantly to the integration of architecture, structure and lighting. As a result, passengers are guided intuitively and efficiently to the right place. Glavna karakteristika projekta terminala bila je brza i laka tranzicija između različitih vrsta prevoza i njena realizacija na maloj površini. Arup je značajno doprineo integrisanju arhitekture, konstrukcije i osvetljenja. Kao rezultat toga, putnici se navode intuitivno i efikasno do mesta na koje su pošli.

Terminal ima dva podzemna nivoa za ostavljanje bicikli i parkiranje automobila i više nedefinisanih nadzemnih nivoa koji sadrže prostrani ulaz, prodavnice, kancelarije, servisne površine i hodnike koji povezuju platforme vozova, lokalne i regionalne autobuske terminale, taksi stanice, mesta za preuzimanje i ostavljanje bicikli i parking.

“Integrisanje prostornog planiranja, arhitekture i inženjeringa je najvažnija karakteristika projekta, koji je jedino mogao biti realizovan od strane integrisanog tima eksperata za projektovanje i izgradnju. Projekat je stalno napredovao u razdoblju od 19 godina, nakon čega je konačno završen. Tim je ponosan i uzbuđen zbog toga!”, izjavio je Joop Paul, direktor projekta iz firme Arup.

‘Uvojci’ i 'trube' su pažljivo dizajnirana strukturno-arhitektonska rešenja, uz obilno korišćenje kompjuterskih alata. Zajedno sa UNStudio-m, Arupovi projektanti su razvili 3D modele kompleksnih oblika terminala kako bi proverili konktruktivne i svetlosne proračune.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:

Marina Miceli
Europe Press Office
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

O ARUP-u

Arup je kreativna snaga u srcu mnogih projekata svetske klase iz oblasti izgradnje. Ima 90 kancelarija u 38 države u kojima radi 11.000 planera, dizajnera, inženjera i konsultanata koji stvaraju inovativne projekte širom sveta koristeći svoju kreativnost. www.arup.com