Legat Architects projektovali su za kafeteriju Niles West High School specijalni plafon od USG Interiors.


Pogled odozdo na Curvatura system u dva pravca, sa vertikalno zakrivljenim glavnim nosačima (61 cm) poprečnim tees i fleksibilnim panelima


Zakrivljeni plafon od USG Interiors čini školsku kafeteriju interesantnom


Pogled odozdo na Curvatura plafonski ssstem u jednom pravcu


Perforacije zakrivljenog plafona omogućavaju upad dnevnog svetla sa gornjih prozora i odaju željeni industrijski izgled


The Design Wizard je CAD-kompatibilni alat za projektovanje i specifikaciju USG plafona


Providni paneli u sistemu obešenom u jednom pravcu odabrani su za Niles West hodnike


Neke od opcija perforacije

Oblik školske kafeterije (kluba, restorana) prešao je dugačak put od vremena 60-tih godina kada su sterilne nemaštovite "kutije za ishranu" bile norma. Danas su projektanti ovih prostora mnogo više zabrinuti kako estetika može uticati na okruženje u kom se uči. Kao rezultat, došlo se do toga da arhitekti sve više ujedinjuju ekspresivne projektantske elemente u konstrukciju školskih prostora, uključujući tu i kafeterije.

Jedan od onih koji primenjuju tu praksu je Ken Allen, arhitekt iz firme Legat Architects, jedne od najvećih u području Čikaga specijalizovane ze projektovenje školskih zgrada. Firma je skolo završila kafeteriju površine 930 kv.m u Niles West High School u Skokie-u, Illinois. Kao deo većeg renoviranja, kafeterija ima specijalan plafon koji je otvoren i provetren i koji studentima stvara privlačnu atmosferu za ručak, čitanje i razgovor.

Dok studenti možda samo nesvesno cene nove elemente, atraktivna veština može povećati njihovu mentalnu produktivnost, podstaknuti kreativnost i naterati ih da požele da na tom mestu provedu više vremena.

Sa specijalnim plafonskim sistemima koji se češće sreću na javnim mestima, poput modernih kancelarija, restorana, prodajnih prostora, stari i mladi više će poštovati interesantne prostore od onih kod kojih im je iznad glave samo jedna ravna površina.

Kad se primenjuju specijalni plafoni

Legat Architects su imali nekoliko kriterijuma pre odlučivanja tipa plafona za Niles West High School. Radeći u bliskoj saradnji sa predstavnicima škola, oni su odlučili da pokušaju sa industrijskim, high-tech izgledom. Projektant Vania Marchetti objašnjava: "Pošto je kafeterija smeštena u industrijskom krilu objekta, ovakav izbor pojačan je srodnom temom."

Izvođenje projekta plafona sa industrijskim izgledom bilo je lukavo, međutim, pošto je ukupan prostor kafeterije komponovan od dve jasno odvojene zone: postojećeg prostora površine 465 kv.m sa 4,6 m visokim plafonom i dodatkom iste površine koji je viši za 3 m.

"Ključ našeg posla bio je kako estetski povezati stari deo sa novim koji je dodat", priseća se Marchetti. "Cilj je bio pronaći elemente koji će pomoći da ove dve sekcije izgledaju kao jedan prostor, kao da su one rođene da budu zajedno." Oni su takođe želeli da smanje procenat visine bez blokiranja dnevne svetlosti koja dolazi sa krovnih prozora.

Zakrivljeno rešenje

Arhitekti su našli svoj odgovor u "Curvaturaâ„¢ 3-D Ceiling System" od USG Interiors. Zakrivljeni plafon uklopio se sa perforiranim srebrno-aluminijumskim panelima u čeličnoj mreži, viseći u talasastom obliku i na taj način našao se u fokusu cele prostorije.

Marchetti je menjala oblik prozračnosti na plafonu pojedinačno birajući panele sa različitom veličinom perforacije. Paneli sa najviše perforacije pojavljuju se kao najprozračniji. Velike rupe takođe omogućavaju izvođačima radova da svetiljke obese direktno preko plafona. Protivpožarne prskalice, cevi i cevovodi su ostali vidljivi iznad visećeg plafona, u skladu sa ne-skriti-ništa high-tech projektantskim uputstvom.

"Najvažniji kvalitet koji smo postigli upotrebom specijalnog Curvatura plafona je nivo otvorenosti koji nam je pružio", kaže Allen. "Čak iako smo želeli da spustimo prostor, i dalje smo želeli da imamo mogućnost da vizuelno čitamo objekat. To deluje kao kičma koja spušta sredinu prostorije."

Od vizije do realnosti

Iako projektovanje zakrivljenih površina može biti komplikovano, Marchetti ističe da proizvođači sada nude digitalne alate za projektovanje koji pomažu pri vizuelizaciji i planiranju. Radeći sa predstavnicima USG, uključujući predstavnika za arhitekturu Don Pool-a i koristeći CAD-kompatibilan 'Design Wizard' softver, bili smo u mogućnosti da stvaramo različite "genetičke kodove", da vizuelizujemo različite konfiguracije i neograničeno generišemo 3D-rendering projekta koji smo želeli", kaže ona.

Ovakvi digitalni alati takođe mogu biti od pomoći za pisanje specifikacija i instalacija. The Design Wizard, na primer, može automatski generisati specidikacije projekta i uputstva za izvođenje instalacija, koji se mogu dostaviti izvođaču.

U skorije vreme, broj izvežbanih i sertifikovanih izvođača specijalnih plafona se mnogostruko uvećao. Vera u njihove sposobnosti da montiraju ovakve sisteme dala je arhitektima meru sigurnosti da su različiti oblici plafona izvodljivi u praksi.

Izvođenje krivina

Izvođač plafona Niles West projekta bio je Kurt Schimelpfenig iz Central Ceiling Systems, Inc. iz Deerfield, Wisconsin. Iako je do sad izveo mnoge specijalne plafone, nikada do sad nije izvodio Curvatura sistem. "Pošto zakrivljeni plafon ne izgleda kao tipični plafon, mislili smo da će biti teško izvesti ga", kaže Schimelpfenig. "Ali, koristeći se kompjuterski generisanim instrukcijama, izvođenje je bilo brzo i lako."

Nakon sto je sam vešao žice i mrežu, Schimelpfenig je doveo partnera da mu pomogne da sistem ispuni panelima. Paneli su postavljeni u dva obrnuta radijusa sa 122 cm širokim ravnim delom koji ide između dve krive površine. Celi plafon od 325 kv.m sastojao se od 935 panela.

Nova, viša površina plafona uključuje pet odvojenih zakrivljenih mreža u sastavu od kojih svaki sadrži po 140 perforiranih panela. Donji plafon se sastoji takođe od pet sastava od kojih svaki sadrži 36 manjih panela.

"Struktura je bila na razmaku od 5 m, sa razmakom od čak 61 cm između svakog panela", kaže Schimelpfenig. "To je doprinelo da rad na sistemu bude lak, naročito kad smo radili na velikom plafonu koji je trebao biti završen pre nego što škola počne sa radom."

"Od rukovodioca i školskih odbora do direktora i uprave", kaže Allen, "školski reoni se lično oslanjaju na networking da bi ostali u skladu sa vremenom. Znali su savremene trendove projektovanja i pre nego što su započeli ovaj projekat. I znali su koji će projektantski koncepti stvoriti tip okruženja koji oni žele za svoje studente: otvoreni, dobrodošli, svetli i stimulišući prostori.

Dok se specijalni plafoni, kao Curvatura sistem, smatraju high-end rešenjima konstrukcije školskih plafona, neke školske oblasti odlučile su se za značajno poboljšanje prostora za učenje koje je vredno malih dodatnih troškova.