Dvorac u Celarevu je staro zdanje koje je pripadalo porodici Dindjerski, veoma bogatoj i uglednoj nekada na tim prostorima, pa je samim tim i kvalitet ovog objekta u arhitektionskom smislu neosporan, zbog cega je jedan od osnovnih zahteva bio da se zadrži sto više elemenata koji bi docarali nekadašnji izgled ovog zdanja.

Za prostor vinskog bara predvidjen je deo dvorca sa prelepim pogledom na vrt, sa isto toliko lepim i kvalitetnom stolarijom kao i podom koji su se održali do današnjeg dana. Što se tice same organizacije potojeceg prostora, posmatrajuci osnovu možemo primetiti da posoje 3 celine, koje su nekada predstavljale ulazni deo, što je ustvari sada centralni deo bara, a sa obe njegove strane bili su saloni podeljeni na muški i ženski. Sve ove cinjenice kao i istorija samog dvorca, iskorišteni su pri projektovanju enterijera jer je zadržana nekadašnja podela na 3 celine, ali je njihova namena promenjena, jer je sada u sklopu vinskog bara-enoteke bilo potrebno predvideti prostor za cuvanje i prodaju razlicitih vrsta kvalitetnog flaširanog vina, kao i prostor za njegovu degustaciju, za sta su predvidjeni nekadasnji saloni, a ulazni, centralni deo je namenjen okupljanu. U funkcionalnom smislu, nisu rešavani prostori za skadištenje vina, jer postoje podrumi do kojih se direktno dolazi iz vinskog bara, a isto tako postoje i prostori namenjeni toaletima, pa oni nisu bili predmet resavanja enterijera u ovom slucaju.

Što se tice boja koje preovladavaju u prostoru to su u suštini uglavnom nijanse krem i braon boje, kao i boje drveta, jer su one i zatecene u prostoru, a pošto se radi o istorijskom objektu, smatrala sam da je najbolji nacin ispratiti vec postojecu paletu boja, samo je iskoristiti na novim elementima, na novi nacin. Kada govorimo o osvetljenju prostora, korišcen je minimalisticki pristup, kao i u opštem pristupu pri projekotvanju citavog enterijera, pa rasveta nije upadljiva i osvetljene nije prejako, a sve to da bi se dobio prijatan i ne previše napadan prostor.

Radjeno kao studentski rad na predmetu "Oblikovanje unutrašnjeg prostora 3"

Osnova enterijera (PDF, 159 KB)

Autor: Knežev Ivana