Otvaranje kancelarije omogućili su LEDIB program (Local Economic Development in the Balkans), Kancelarija lokalnog ekonomskog razvoja (KLER), Kancelarija gradonačelnika i grad Niš.

Uloga „Centra za zapošljavanje“ je da pomogne rešavanju problema nezaposlenosti u Nišu, kao i poslodavcima da lakše dođu do određenog kadra i time pospeše svoje poslovanje.

Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) je petogodišnji program za podršku lokalnom ekonomskom razvoju sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). U skladu sa strategijom Danskog programa susjedstva, LEDIB obuhvata Nišavski Okrug u Srbiji i u skladu je sa Strategijom za Smanjenje Siromaštva Srbije. Razvojni cilj programa je društveno uravnotežen ekonomski razvoj i kreiranje radnih mesta u Nišavskom Okrugu u Srbiji.

Kancelarija „Centra za zapošljavanje“ je projektovana tako da je u donjem nivou smešten radni deo sa 3 nezavisna boksa za savetovanje stranaka, i u gornjem delu se nalazi kancelarija rukovodioca. Obzirom da prostor nema prirodno svetlo, osim u delu orjentisanom prema ulici (portal) korišćena je bela boja za zidove i plafone da prostor ne bi bio zatvoren. Sve ostalo, tj. nameštaj i oprema je u tamnijim nijansama.

Projektant

Dipl.ing.arh Miloš Živković

Niš

milos2008.blogspot.com