Jasna komunikacija

Pri projektovanju knižare Laguna prioritet je bio uspostaviti jasnu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju uz optimalno pozicioniranje žižnih tačaka u prostoru, kako bi posetilac bio naveden na korišćenje sve četiri etaže. Ovo je postignuto uvođenjem niza poprečnih ramova amorfnog oblika koji uvode dinamiku svojom pozicijom, oblikom, materijalizacijom i rasvetom. Ritam poprečnih ramova dodatno naglašava perspektivu i dubinu prostora navodeći korisnike da uđu u prosotor. Takođe, na prvoj etaži ramovi imaju funkciju razdvajanja prostora u tri veće celine međusobno imaju različite funkcionalne teme. Geometriju prostora animira izraženi kontinuitet visokih knjižarskih polica kao i ostalih elemenata u prostoru.

Dizajn nameštaja

Posebna pažnja je data dizajnu nameštaja u dečijem delu knjižare. Poigravanje sa geometrijskim oblicima kroz ceo prostor dovelo je do oblika heksagona koje smo implementirali u visoke police za dečije knjige. Ovaj motiv je ponovljen u dizajnu stolica i stolova za decu. Akcenat na heksagone je dat igrom različitih boja u materijalizaciji.

Odabir kolorita

Počevši od Delfi knjižare u SKC-u pa sve do Laguna/Delfi knjižare u Knez Mihailovoj ulici, nameštaj je pratio moderne tokove dizajna. Posebna pažnja je data izboru materijala toplog tona sa ciljem postizanja prijatne atmosfere.

Odabir materijala

Obzirom da se objekat prostire na 4 etaže, cilj je bio da korisniku sugerišemo korišćenje svih etaža. S tim u vezi, veliko centralno stepenište je kroz materijalizaciju tretirano tako da sugeriše funkciju na suptilan način.

Projekat rasvete

Koncept je dodatno podržan projektom rasvete. Počev od tipa i rasporeda osvetljenja pa sve do boje i geometrije, odabir samog osvetljenja dodatno ističe enterijer samog objekta.

Saradnja sa investitorom

Koncept je dodatno podržan projektom rasvete. Počev od tipa i rasporeda osvetljenja pa sve do boje i geometrije, odabir samog osvetljenja dodatno ističe enterijer samog objekta.

O nama

Arhitektonski biro Proambo čini tim iskusnih stručnjaka koji se bavi projektovanjem arhitektonskih objekata i celina prateći savremene profesionalne tokove. Od osnivanja biroa do danas, naš tim pruža klijentima profesionalnost, posvećenost i vrhunski kvalitet u svim fazama projektovanja i realizacije. Kroz svaki projekat nas vode potrebe krajnjih korisnika, a svaki novi zadatak za nas znači savlađivanje novih profesionalnih izazova.

Autori projekta

Projekat knjižare Laguna/Delfi potpisuju direktor Proambo arhitektonskog biroa arhitekta Dejan Matejić i dizajner Jovana Matejić, zajedno sa svojim timom arhitekata koji čine Ivona Ikač, Katarina Pribaković, Milena Marelj, Nadja Pavlović i Jelena Todorović.

Lokacija: Knez Mihailova 48, Beograd
Godina: 2018
Klijent: Laguna/Delfi knjižara
Namena: Knjižara / Kafe / Prodavnica ploča
Kvadratura: 820m2
Status: Izvedeno
Fotografije: Relja Ivanić