Renderovane slike eksterijera


Renderovana slika enterijera


Noćni pogled


Preseci kroz kuću


Osnove kuće

San Francisco, California
Fougeron Architecture

Jedinstvena primena transparentnosti koja sjedinjuje urbanu sredinu sa prirodom.

Prilikom rekonstrukcije kuća koje se protežu uzvišenjima San Franciska, Fougeron Architecture primenjuje 3 arhitektonska koncepta: transparentnost, promenljivost i vertikalnost. Rezultat je rezidencija u ulici Beacon, kuća koja ima najbolje od prirode i urbanosti, panoramske poglede na centar velikog grada i dizajn koji je senzitivan i zavistan od prirodnih elemenata.

Centralna tačka kuće je volumen glavnog stepeništa od dvobojnog stakla. Ova providnost materijala i njegova hromatička skala variraju tokom dana zavisno od prirodnog osvetljenja praveći nijanse koralne zelene i boje zelenog limuna. Pri tome, svaki prostor koji je spojen sa centralnim stepeništem deli se od njega zidom od ovog stakla čije se boje dalje prelivaju. Igra ove kuće sa providnošću je još više pojačana različitom upotrebom terakote sa dvostrukom teksturom. Postavljeni blizu jedan drugog, ovi elementi od terakote dimenzija 60x60 cm stvaraju efekat neprovidnosti; međutim kad se postave sa većim prostorom između, efekat neprovidnosti je manji i daje se nagoveštaj transparentnosti.

Upotreba prirodnog svetla u cilju promene izgleda kuće uvećava promenljivost projekta. Kao što su arhitekti naglasili: "Fenomen prolaznosti postaje integralni deo enterijera pošto gazišta stepeništa prate kretanje sunca praveći boje koje se menjaju sa vremenom."

Centralno stepenište, takođe, naglašava i prirodnu vertikalnost mesta. Sa organizacijom prostorija kuće oko centralnog stepeništa, pokreti svetlosti uvećavaju vertikalnost prostora. Vertikalna priroda projekta je ta koja savršeno dopunjuje jake horizontalne linije i daje urbanu aromu kući okrenutoj prirodi.

Kuća ima površinu od oko 560 kv.m, a konstruktivni sistem izrađen je od drveta i čelika.