Prednji izgled


Model kuće


Osnove prizemlja i sprata

Sagaponac, New York
Field Operations

Sagaponac House 1 zamišljena je kao svetla vikend kuća slobodnije forme, otvorena ka pejzažu i integrisana sa njim. Arhitekti su projektovali kuću tako da ima jednostavnu i kompaktnu osnovu i dvorište. Uglasta linija krova i presvlačenje drvetom opozivaju lokalne tradicije, dok otvorena osnova i spajanje masivnih i praznih prostora imaju moderan izgled. Prostorni plan sastoji se od serije prostora za spoljnji život koji su posvuda razbacani. Dvorište i bašta su integrisani u životne prostore, spajajući mesto sa kućom. Stakleni zidovi otvaraju kuću ka dvorištu i direktno je povezuju sa bazenom. Filterisano ambijentalno svetlo menja se sa godišnjim dobima i dobima dana, ispunjavajući kuću svetlom preko krovnih i otvora na zidovima.

Kuća se nalazi u mestu Sacaponac, New York. Celokupna površina je oko 300 kv.m. Kuću je projektovala firma Field Operations.