Projektant: Arber Sadiki, d.i.a. i Bekim Mustafa, d.i.a.

Konstrukcije: Fejsal Ljutfiu, d.i.g.

Lokacija: Veliki Trnovac, Bujanovac 

Kuća „Le Corbusier“ 

Porodični objekat sa ukupnom površinom od 215 m2, se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom, jednom spavaćom sobom i kupatilom, u prizemlju, kao i dve spavaće sobe i jednom bibliotekom, na spratu. Kuća je koncipirana uzeći u obzir minimalne dimenzije lokacije, dimenzija 9x15 m.

S obzirom da u lokaciji gde je izgrađen objekat postoje nekoliko predmenzionisanih kuća koje su nekorisne, uzeći u obzir da većina stanovnika žive u inostranstvu, tako da te objekte koriste samo u toku letnjih i zimskih odmora. Kuća „Le Corbusier“ služi i kao primer racionalne investicije za realne potrebe. Tako ona dobije i jedan socijalni edukativni karakter.