Građevinsko-Arhitektonski fakultet, Niš

Projekat enterijera turističke agencije na predmetu Unutrašnja arhitektura.

Glavni motiv ovog projekta jeste putovanje kroz vreme zato je i sam naziv turističke agencije "TIME". Po Ajnštajnovoj teoriji ralativiteta putovanje kroz vreme je moguće samo ako dođe do iskrivljenja prostora zato i u samom projektu, kako u 3D tako i u osnovi, sve je zakrivljeno.
Izbor boja malo hladnijeg kolorita pospešuje samu ideju TIME TRAVELING-a.