Butik koze

Butik koze

Butik koze

Butik koze

Butik koze

Butik koze

 Forma kojoj damo jasan smer prostiranja moze se posmatrati kroz vise od tri dimenzije.

 Student GAF-a               
Butik koznih proizvoda