Kafe bar, rad iz predmeta Unutrašnja arhitektura na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu