Autor: Pavić Nataša, student arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Idejni projekat enterijera turističke agencije.

Rad sa predmeta Unutrašnja arhitektura i dizajn, profesor Djura Kojić.