škola arhitekture u Moskvi postoji više od 250 godina i osnovana je objedinjavanjem ranije postojećih škola pod rukovodstvom ruskih arhitekata Bazhenova, Ukhtomskova, Kazakova. To je dug period
postojanja, obzirom da je Moskva relativno "mlad" grad. Zvanje Instituta dobio je tek 1933 godine posle mnogobrojnih reformi sprovedenih u to vreme u Rusiji. Godine 1995. je dobio status državne akademije (State Academy).

Lociran je u u samom centru Moskve, u zdanju koje je nekada pripadalo staroj aristokratskoj porodici.

Studije na MARCHI-ju traju 12 semestara (6 godina). Od toga 8 semestara za stepen B.Arch i jos 4 smestara za M.Arch. Obično svi studenti studiraju dok ne dobiju diplomu MA, tj. specijalizuju se u nekoj od oblasti arhitekture. Na svakoj godini ima oko 12 grupa od po 20 studenata. Svakog četvrtog semestra se menja ekipa profesora koji vode predmet arhitektonsko projektovanje.

Fakultet dosta pažnje posvecuje umetnosti, tako na primer predmet slobodno crtanje traje čak 8 semestara, a takođesu tu i predmeti slikarstvo (4 semestra) i vajarstvo ( 4 semestra). Takođe se posebna pažnja posvećuje istoriji svetske i ruske umetnosti, istoriji svetske i ruske arhitekture, a takođe istoriji graditeljstva.

Prve 4 godine su obilne sa predmetima, ima ih čak po 13 za semestar ali se ispiti ne polazu iz svih. Naime, ovde je zadržan gimnazijski sistem rada na fakultetima, tj. svaki student je obavezan da ide na predavanja, a posebno vežbe. Takođe je poželjno da se stalno pišu raznorazni kontrolni radovi i pređu grafički ili neke druge vrste radova u zavisnosti od predmeta. Rad je tokom cele godine i na kraju svakog semestra je konačno ocenjivanje rada i znanja. Ispiti su semestralni i ne zavise od toga koliko semestara se predmet sluša, što dosta olaksava učenje.

Takodje ovde se koristi sistem automata, tj. ako radite dobro cele godine i predajete sve radove i kolokvijume na vreme sa zadovoljavajućim ocenama, ne morate da izlazite na ispit, jer ga automatski dobijate. Sistem ocenjivanja se znatno razlikuje, jer ovde u zavisnosti od vrste predmeta postoji razno bodovanje. Tako na primer iz arhitektonskog projektovanja ocene su od 1-10, iz nekih predmeta (analitičkih) su od 2-5, a iz nekih predmeta i nema ocena nego samo položeno/nepoloženo.

Tokom jednog semstra rade se dva idejna projekta, koja su propraćena konstruktivnim projektima. Ono što je možda interesnatno i karakteriše moskovsku školu arhitekture je to što se projekti rade na velikim daskama (1x1m), tzv. podramnicima, na njih se nateže hamer. Dasku je dosta teško nositi i nisu nimalo praktične obzirom da moramo da ih nosimo kući i svaki put donosimo na projektovanje, ali su vrlo udobne za crtanje. Još je interesantno da mnogi stari profesori i dalje koriste i uče studente starom tehnikom crtanja i tuširanja , tzv. "otmivkom" sa specijalnom kineskim mastilom. Mada u poslednje vreme dosta studenata koristi kompjuter.

Ono što bih želela da naglasim je jedan divan prijatan drugarski odnos profesor-student. Ovde svaki profesor ima vremena za svakog studenta. Zaista, ovde se možete bilo kome obratiti za pomoć, ili bilo šta drugo, skoro niko vas neće odbiti.

Na fakuletetu je svega 1600 studenata, od toga 5% iz drugih zemalja. Naših studenata ima dosta, mada je ranije bilo mnogo više (sada nas ima 10, preprošle godine čak 17). Strani studenti su obavezni da plaćaju studiranje, dok ruski studenti imaju pravo na besplatno studiranje i svako od njih dobija mizernu stipendiju.

Sto se tiče druženja, ono je uglavnom samo tokom dana, na fakultetu, i glavno mesto okupljanja je u dvorištu fakulteta "kod fontanice". Trenutno sam jedini stranac u svojoj grupi, ali se tako ne osećam, jer društvo je zaista divno, većinom su devojke, vrlo interesantne i otvorene osebe. Ponekad je izuzetno teško naći među Rusima prave drugove, ali meni se posrećilo.