Građevinsko-Arhitektonski fakultet Niš

Fabrika za proizvodnju prerađenog voća, kandiranog voća, fondana, želea i svih vrsta čokolade

Kompleks fabrike čine: proizvodna hala dimenzija 120/84/7 m; upravna zgrada sa garderobama, sanitarijama, restoranom, laboratorijom i kancelarijama; prateći energetski objekti; garaže; portirnice i bazeni za prečišćavanje otpadnih voda

Fabrika je predviđena za primenu najsavremenijih tehnologija u ovoj oblasti prehrambene industrije, te je pristup projektovanju eksterijera i enterijera ove fabrike u duhu savremenog nastojanja da i industrijski objekti dobiju reprezentativno oblikovanje