Građevinsko-Arhitektonski fakultet, Niš

Hala - Industrijski proizvodni pogon i magacin gotovih proizvoda, u kojoj je kapacitet radnika 60 muškaraca i 40 žena.

Administrativni deo - Uprava industrije, garderobe, restoran.

Administracija je rešena na dve etaže gde se u prizemlju nalazi: portirnica, restoran sa kuhinjom i potrebnim prostorijama vezano za kuhinju i sam restoran, muške i ženske garderobe i prostorija za pušenje. Na spratu se nalazi: direktor sa sekretaricom, projektni biro, tehnički biro i tehnička služba, administracija, knjigovodstvo, blagajna. Administracija je povezana sa halom toplom vezom.