Građevinsko-Arhitektonski fakultet Niš

Lokacija je u samom centru grada Niša.

Na levoj strani vidi se zgrada iz perioda između I i II svetskog rata bogate plastike i teksture.

Na desnoj strani je stambena zgrada iz perioda posle II svetskog rata, jednostavne forme karakteristične za socijalni realizam.

Prateći horizontale rasporedom i ritmom otvora kao i metalnim šipkama održan je kontinuitet postojećih građevina. Na sredini je to ujedinjeno velikom staklenom trougaonom prizmom unutar koje su smeštene stepenice.