Shema modularnog sistema

Svetilište

Univerzitet u Prištini, FTN Kosovska Mitrovica

predmet: Bioklimatsko projektovanje i ekologija

lokacija: Temska

Projekat ekološkog naselja sa principima bioklimatskog projektovanja.
šema modularnog sistema po uzoru na kuće Lepenskog Vira.