Severo-istok

Ulaz

Jugo-istok

Jugo-zapad

Balkon

Severo-zapad

Arhitektonski fakultet, Beograd

Sintezni projekat II, decembar 2002 / januar 2003

Projekat: Objekat je deo celine od 5 tipskih objekata predviđenih za višeporodično stanovanje, sa po 3 stambene jedinice na etaži, poslovnim prostorom u prizemlju i parking prostorom u suterenu.

Lokacija: Blok u ulici Orlovića Pavla na Crvenom Krstu u Beogradu

Ideja: Ceo projekat se bazira na uklapanju u ambijentalnu celinu. Svetla fasada disperzuje svetlosti i razbija sivilo gradskog prostora, a stakleni delovi fasade predstavljaju vizuelni most između objekta i parka koji se nalazi naspram objekta.