Osnova prizemlja


Osnova sprata

7h - jutarnje sunce

16.30h - poslepodnevno sunce

Južni izgled

Istočni izgled

Presek

Fakultet tehničkih nauka - odsek arhitektura, Kosovska Mitrovica

Oblik i materijalizacija, iako na prvi pogled nema veze sa stambenom gradnjom ovog kraja, direktno je vezana za tradicionalnu arhitekturu uz modifikaciju prostora, da bi se dobio savremen, za današnje uslove, stambeni prostor. Rešenje nije strogi odgovor na datu lokaciju, već je rezultat mešanja prirode, oblika terena, tradicionalnog i modernog, prirodnog i veštačkog.

Dnevni boravak je u stvari mesto "kuće" - mesto okupljanja sa ognjištem, ali u letnjim mesecima, kada se otvore vrata ka terasi, ceo dn. boravak postaje trem - odnosno celo dvorište, preko terase, postaje sastavni deo ovog prostora. Vizure dnevnog boravka, ka reci i planini Rtanj, dobijaju na punoj snazi oblikovanjem fasada, i otvaranjem, konkavnom i konveksnom geometrijom. Spolja, kamen fasade je rustičan, dok je unutrašnja obrada poliranim kamenom i drvetom, kao glavnim materijalima.

Na spratu je odvojen intimni blok, koji za razliku od prizemlja ima ortogonalnu geometriju prostora. Samo ivica terase prati liniju fasadnih zidova prizemlja.

Ovo je kuća za modernog čoveka koji želi da uživa u prirodnim i autentičnim materijalima.