Unutrašnjost bloka

Unutrašnjost bloka

Ptičija perspektiva

Glavna fasada

Glavna fasada

Arhitektonski fakultet, Beograd

Tema je objekat ekskluzivnog stanovanja sa trgovinsko-poslovnim sadržajima u prizemnoj etaži.

Lokacija je ugao Bulevara Kralja Aleksandra i ulice Čučuk Stane (u Beogradu), što uslovljava poštovanje vertikalne regulacije i ranije formiranog uličnog fronta Bulevara.

Pri oblikovanju objekta želja je bila da moderan i luksuzni objekat bude uklopljen u već postojeću gradsku matricu uz zadržavanje sopstvene individualnosti.

Dve oblikovne celine spojene su staklenim cilindrom koji ima funkciju vertikalne i horizontalne komunikacije, dok materijali i detalji na fasadi i u enterijeru doprinose ekskluzivnosti objekta, što je i bio zadatak.

Na svakoj etaži se nalaze po dve stambene jedinice.