Urbanističko rešenje


Osnova prizemlja


Fasade

Novi studentski dom "Paviljon V" na Tehničkim fakultetima u Nišu - koncept rešenja

Da bi se u Nišu rešio problem nedostajućih mesta u domovima a na lokaciji "Tehnički Fakulteti" u Nišu omogućio adekvatan sociološko-urbani razvoj područja, predložen je projekat studentskog doma kapaciteta 400 postelja. Cilj urbanističkog rešenja bio je da se u okviru rešenja doma nađu i trgovački, kulturni, medicinski i ostali sadržaji koji nedostaju na navedenom području i da se studentima i stanovnicima susednih lokacija omogući bolji društveni život. Rešenje podrazumeva da se pešačka promenada koja prodire susedno stambeno naselje, nastavlja u vidu pešačkog mosta  preko postojeće ulice do studentskog doma, prodire atrijum doma i nastavlja se dalje kao pešačka staza.
Rešenje je atrijumsko a stanovanje je rešeno na spratovima, delimično u prizemlju, dok su društveni sadržaji u prizemlju i podrumu. Deo društvenih aktivnosti prihvata atrijum kao centar okupljanja studenata u toplijim danima godine. Pozornica u atrijumu pored osnovne funkcije ima i funkciju mesta okupljanja i druženja studenata kada nema recitala.

Koncept obrade stambene jedinice spolja zasniva se na upotrebi drvetom obrađenih termoizolovanih sendvič panela u dve boje drveta, koji su sa  jednakim modularnim podelama po vertikali i čiju podelu prati i ostatak fasade. Rešenje fasade je upotreba osnovnog koncepta jedinice i njeno umnožavanje po horizontali i vertikali . Jednaki moduli po fasadi su razbijeni povremenim prekidima u vidu različite boje panela po boku jedinica. Zbog horizontalnog pravca kao dominantnog na fasadi, jugoistočna i severozapadna fasada su razbijene mostovima iznad pešačkih prolaza koji povezuju delove tipskog sprata. Da bi se omogućila vizuelna komunikacija unutrašnjost doma-spoljni prostor, mostovi su obrađeni u vidu velikih staklenih površina.