"Kuća Puž"
Autor: Darko Milčić, student FTN-a u Kosovskoj Mitrovici, smer Arhitektura
Tema: Solarna kuća na strmom terenu
Mentor: Branko Glumac