Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje skloništa

Više
12 godina 2 meseci pre #1138 od cecaperovic
cecaperovic je napravio novu temu: Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje skloništa
U okviru projekta “Municipal Land Management, Montenegro”, Njema?ka organizacije za tehni?ku saradnju / GTZ / u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom iz Podgorice, raspisuje javni i anonimni

KONKURS
ZA ARHITEKTONSKO - OBLIKOVNO RJEÅ ENJE SKLONIÅ TA
duž planinarskih pješa?kih i biciklisti?kih staza u Crnoj Gori / hiking and biking shelters / za tri oblasti : primorsku, kontinentalnu i planinsku

I Podaci o naru?iocu

Naru?ilac : Njema?ka organizacija za tehni?ku saradnju /gtz/
Adresa: Belvederska 5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 208 295
Faks : +382 20 208 296
Elektronska pošta ( e-mail): Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

II Predmet Konkursa

Predmet Konkursa je izrada Arhitektonsko-oblikovnog idejnog rješenja skloništa duž planinarskih pješa?kih i biciklisti?kih staza.Potrebno je dati predlog rešenja za tri zone: primorsku, kontinentalnu i planinsku.
Osnovna funkcija objekta je zaštita od nepovoljnih vremenskih prilika( padavina, vjetra, sunca,...)
Objekat projektovati za smještaj od 8-10 ljudi.
Tip skloništa predvidjeti kao kombinovani, što podrazumijeva da objekat mogu koristiti i pješaci i biciklisti istovremeno. Odlaganje bicikala ne treba planirati u okviru objekta.
S obzirom da su skloništa tipskog karaktera, (objekti ?‡e se graditi na više lokacija, u prvoj fazi na lokacijama primorske transferzale a u budu?‡nosti i na ostalim), voditi ra?una o opštim karakteristikama odre?‘ene zone: etnološke, etnografske, ambijentalne i klimatske karakteristike (naseljenost, pristupa?nost, vjetrovi, obilne padavine, temperaturne razlike,..) , što ?‡e uticati na karakter rješenja, izbor materijala, odabir konstruktivnog sklopa itd.
U okviru objekta predložiti i dizajn opreme ( klupe, stolove), kao i njihovu organizaciju i stati?nost (fiksirani za podlogu ili zid) i implementirati ih u Konkursno rješenje.

III Karakter Konkursa i pravo u?eš?‡a

• Prema vrsti Konkurs je javni
• Prema zadatku Konkurs je projektni
• Prema obliku Konkurs je jednostepeni
• Prema na?inu i predaji projekta Konkurs je anonimni

Pravo u?eš?‡a na Konkurs imaju stru?na lica, pojedina?no ili timski iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

IV Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljih arhitektonsko –oblikovnih rješenja skloništa , koja ?‡e se izgraditi duž pješa?kih i biciklisti?kih staza u Crnoj Gori u primorskoj, kontinentalnoj i planinskoj zoni.

V Nagrade

I ( prva) -1500 €
II ( druga) -1000 €
III tre?‡a) -500 €

VI Žiri konkursa

- Mr Slavica Stamatovi?‡, dipl.ing.arh, Arhitektonski fakultet Podgorica
- Sanja Lješkovi?‡ Mitrovi?‡,dipl.ing.pejz.arh. ,GTZ
- Dušanka Pavi?‡evi?‡, Ministarstvo turizma
- Markus Bulatovi?‡, Biciklisti?ki savez Crne Gore
- Predstavnik Planinarskog saveza Crne Gore
Svetlana Perovi?‡, dipl.ing.arh,-MASTER , sekretar zirija

VII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

• Oblikovnost i funkcionalnost rješenja
• Racionalnost i ekonomi?nost rješenja
• Autenti?nost i originalnost rješenja
• Ambijentalnost i identitet

VIII Karakter i dinamika Konkursnih aktivnosti

Naru?ilac Konkursa je tekst Konkursa objavio u crnogorskim listovima “ Pobjeda” i “ Vijesti”, a proslije?‘en je i Arhitektonskim fakultetima, Asocijacijama arhitekata, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji.
Konkurs je otvoren od 15.07.2009 do 01. 09. 2009. do 14 h.
U?esnici Konkursa obavezni su dostaviti radove do 01.09.2009. do 14h. na adresu Naru?ioca Konkursa. Naknadno pristigli radovi ne?‡e se uzimati u razmatranje.
Radovi poslati poštom obavezni su imati poštanski pe?at sa datumom i vremenom predaje, kao i ime pošiljaoca
( ne autora) , sa punom adresom.
Rezultati konkursa ?‡e biti objavljeni do 10.09.2009. u sredstvima javnog informisanja.
Svi u?esnici Konkursa ?‡e biti obaviješteni o rezultatima Konkursa.
Naru?ilac Konkursa ?‡e prirediti izložbu Konkursnih radova.
Radovi koji nijesu nagra?‘eni ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, mogu se podi?‡i na adresi Naru?ioca, u roku od 40 dana od dana objavljivanja rezultata, nakon ?ega Naru?ilac nema obavezu u pogledu ?uvanja radova.

IX Sadržaj Konkursnog elaborata

Grafi?ki prilozi:

• Karakteristi?ne osnove, presjeci ( najmanje dva), izgledi fasada, R. 1: 50
• Prostorni prikazi ( izometrije, perspektive,... )
• Dizajnersko- enterijersko rješenje ( podovi, zidovi , oprema) R. 1: 25
• Detalji konstruktivnog sklopa ( najmanje dva) R. 1: 10, R. 1: 5
• Ostali prilozi koji ?‡e doprinijeti jasnijoj prezentaciji rješenja

Tekstualni prilozi:

• Tekstualno obrazloženje rješenja sa orjentacionim predmjerom i predra?unom radova na dva lista papira formata A4 / font Arial Narrow , size 12 bold/ povezana vertikalno.
Svi grafi?ki i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na horizontalnim listovima papira formata A3 na ?vrstoj podlozi u fascikli tvrdog poveza. U gornjem desnom uglu nazna?iti šifru, a u donjem desnom uglu numeraciju priloga / font Arial Narrow, size 14 bold /.
Ostali prilozi:
• Dva CD-ROMa na kojima treba da se nalazi kompletna prezentacija rada u JPG i PDF formatu
• Koverta sa podacima o autoru( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Autor šifre”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: ime i prezime autora ili vo?‘e tima, adresu, broj telefona, e.mail, broj ra?una, naziv banke, na?in raspodjele nov?ane nagrade u koliko se radi o timu i potpisana izjava autora da je projekat originalno autorsko djelo.
• Koverta sa podacima za vra?‡anje rada( standardna bijela koverta formata A4 na kojoj je u gornjem desnom uglu odštampana šifra i natpis “ Adresa za vra?‡anje”/ font Arial Narrow, size 14 bold /) koja treba da sadrži: adresu na koju Naru?ilac može vratiti radove ii izjavu u kojoj se autor izjašnjava da li želi da se rad na javnoj izložbi pojavi pod šifrom( anonimno) ili pod imenom autora.

X Autorska i vlasni?ka prava
Autori nagra?‘enih radova zadržavaju sva autorska prava.
Naru?ilac Konkursa zadržava pravo da ne dodijeli neku od nagrada ili otkupi odre?‘eno rešenje u koliko Žiri donese takvu odluku.
Nagra?‘eni radovi postaju vlasništvo Naru?ioca, koji ih može koristiti u cjelosti ili
pojedinostima uz poštovanje autorskih prava.

XI Kontakt e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Post edited by: cecaperovic, at: 2009/07/15 14:19<br><br>Post edited by: cecaperovic, at: 2009/07/15 14:21

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Moderatori: admin
Vreme kreiranja strane: 0.054 sekundi

Prijatelji

psihologija
igre za decu